ترفند پارک دوبل با روش های ساده

پارک دوبل زدن در نگاه اول سخت به نظر می آید اما با دانستن ترفندهای آن پارک دوبل کار بسیار ساده ای میباشد.

ترفند پارک دوبل با روش های ساده

پارک دوبل زدن در نگاه اول سخت به نظر می آید اما با دانستن ترفندهای آن پارک دوبل کار بسیار ساده ای میباشد.

یک‌‌شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲:۱۲

پارک کردن احتیاج به استعداد خاصی ندارد و فقط با هماهنگی اعضاء بدن به راحتی انجام می پذیرد . پارک دوبل برای امتحان رانندگی و در زندگی شهری بسیار ضروری میباشد .

روش اول : در صورت داشتن جای نسبتا زیاد
ییدا کردن محل مناسب . برای شروع کار در بین ۲ ماشین ایستاده و به جز اندازه ماشین ۲ متر فاصله اضافی باید وجود داشته باشد . حداقل فاصله اضافی باید ۱ متر باشد . اگر تا به حال پارک دوبل انجام نداده اید میتوانید با گذاشتن ۲ عدد سطل آشغال با فاصله مناسب شروع کنید .

۶۰ سانتی متر با ماشین جلویی فاصله جانبی بگیرید . همچنین عقب ماشین شما با ماشین کناری باید ۳۰ سانتی متر باشد یعنی ماشین شما ۳۰ سانتی متر عقب تر ماشین جلویی باشد .

دنده عقب بگیرید . شروع به دنده عقب رفتن بکنید و فرمان را سریع به سمت جای پارک بچرخانید تا به زاویه ۴۵ درجه برسد . بیشتر از زاویه ۴۵ درجه فرمان را نچرخانید ( این یکی از نکات اصلی میباشد ) . حواستان باشد که همیشه به آرامی گاز دهید تا کنترل ماشین کامل در دستتان باشد .

با همان فرمان ادامه دهید . تا ۳۰ سانتی متری جدول با همان فرمان به عقب بروید . اگر لاستیک عقب به جدول خورد ۳۰ سانتی متر با همان فرمان جلو بروید .

خودرو را صاف کنید . تا جایی که امکان دارد به ماشین عقبی نزدیک شوید سپس فرمان را به سمت پیاده رو بچرخانید و به جلو حرکت کنید تا ماشین صاف شود .

روش دوم : در صورت جای کم و تنگ
فاصله با ماشین کناری را رعایت کنید . کنار ماشین جلویی به طوری باستید که آینه شما ۶۰ سانتی متر با آینه ماشین کناری فاصله داشته باشد . اگر زیاد نزدیک آن بیاستید امکان ایجاد برخورد در هنگام پارک کردن وجود دارد .

مقدار چرخش فرمان را بدانید . شما باید روی ساعت ۱۰ تنظیم کنید و به عقب بروید . جلو ماشین را ساعت ۱۲ در نظر بگیرید و طبق آن ساعت ۱۰ را روی جسمی دیگری را انتخاب کنید و تا وقتیکه جلوی ماشین روی ساعت ۱۰ برود فرمان را بچرخانید و دنده عقب بروید .

کامل فرمان را برگردانید . بعد از اینکه به ساعت ۱۰ فرضی رسیدید کامل فرمان را برگردانید ( به طرف سمتی که میخواهید پارک کنید ) به آرامی گاز بدهید و تا نزدیکی جدول دنده عقب را ادامه دهید .

پارک و تنظیم کردن . اگر همه موارد را درست انجام داده باشید ماشین در جای مناسبی پارک خواهد شد اما به هر دلیلی متوجه شدید جایی از کار مشکل دارد دوبار ماشین را روی ساعت ۱۰ تنظیم کنید و پارک کنید .


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...