عضو طرح آموزشگاه‌های هوشمند

امکان ثبت‌نام، تعیین دوره تئوری، تعیین جلسات عملی و واریز شهریه از طریق سامانه هوشمند آموزشگاه

مربیان برگزیده

گلچینی از بهترین مربیان آموزش رانندگی را برای آموزش به شما برگزیده‌ایم.

دوره‌های آنلاین

علاوه بر دوره‌‌های تئوری بصورت آنلاین، امکان انتخاب مربی و تعیین جلسات بصورت آنلاین برای شما فراهم شده است.

آخرین دوره‌های تئوری

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۷۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۸۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۳۰۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۳۰۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۳۱۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۱۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۰۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنییک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۱۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۳ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۱۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۵ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۴۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
ساعت: ۰۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۵۰۸:۳۰۱۰:۰۰خانم حسینی

دوره آموزش تئوری (آیین‌نامه - فنی) رانندگی

پنل شما

فعالیت‌های آموزشی را خودتان مدیریت کنید ...

توسط پنل اختصاصی هنرآموزانِ آموزشگاه امکان مدیریت کلیه فعالیت‌های آموزشی شامل مشاهده دوره‌های تئوری فعال، ثبت‌نام در دورهٔ آیین‌نامه و فنی مورد نظرتان، مشاهده مربیان آموزشگاه و تعیین جلسات تمرین شهر توسط خودتان، واریز شهریه، بصورت آنلاین یا کارت به کارت، مشاهده جلسات تئوری و جلسات عملی و وضعیت هرکدام، مشاهده ریز تراکنش‌های واریزی و ...

پنل آموزشی هنرآموزان

مربیان ما

برگزیده‌ای از بهترین‌ها

محمود شیرینی فرد

تاریخ استخدام: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

غلامرضا نوجوان

تاریخ استخدام: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مرتضی براتی

تاریخ استخدام: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

لیلا بیات

تاریخ استخدام: ۱۳۸۳/۰۶/۲۹

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

وحید اسدی

تاریخ استخدام: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

لیلا یعقوبی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۷/۰۳/۰۲

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مربیان آموزشگاه - دوره آموزش عملی

آموزش رانندگی را حرفه‌ای آغاز کن ...

اپلیکیشن یکپارچه موبایل اندرویید - Android App

اپلیکیشن یکپارچه
مدیریت آموزشی

اکنون ابزاری نوین در دستان شما

توسط اپلیکیشن قدرتمند موبایل (اندرویید) سرویس‌های آموزشی توسط خود شما قابل انجام می‌باشد.

ثبت‌نام انتخاب دوره‌های تئوری تعیین مربی و انتخاب جلسات شهر واریز شهریه (آنلاین و کارت به کارت) مشاهده جزئیات جلسات تئوری مشاهده ساعت و مربی هر جلسه شهر فهرست تراکنش‌های واریزی و تاییدی تغییر مشخصات کاربری

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه رانندگی پایه سوم چیست؟

• دارا بودن سن ۱۸ سال تمام برای آقایان و خانم‌ها
• دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای افراد با سواد
• اصل شناسنامه عکس‌دار و کپی و در صورت داشتن توضیحات یک برگ کپی
• اصل و کپی کارت ملی (شناسنامه‌های جدید نیاز به ارائه کارت ملی ندارد)
• ۶ قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ رنگی جدید با زمینه سفید و با لباس تیره، بدون عینک، کلاه و کراوات و خانم‌ها با حجاب اسلامی و مغایر با عکس شناسنامه
• مشخص بودن و یا اطلاع از نوع گروه خونی
• همراه داشتن آدرس و کد پستی ۱۰ رقمی محل سکونت
• دارا بودن ۳۰ سال سن تمام برای افراد بی سواد

پس از ثبت‌‌نام در آموزشگاه چه مراحلی پیش رو دارم؟

پس از ثبت‌‌نام و صدور فرم اولیه با توجه به لیست پزشکانی که از طرف ما ارایه می‌‌شود، معاینات جسمانی را انجام داده و نتیجه را سریعاً به دفتر آموزشگاه اعلام نمایید تا همکاران ما شما را در نزدیکترین دوره تئوری آیین‌‌نامه و فنی (در حال حاضر ۱۶ ساعت) ثبت‌‌نام کنند. بعد از حضور کامل در این کلاس‌‌ها می‌‌بایستی نسبت به تعیین و انجام ۱۲ جلسه آموزش رانندگی اقدام فرمایید. مرحله بعد صدور فرم گواهی مهارت و تشکیل کاردکس می‌‌باشد.

مراحل دریافت گواهینامه پایه سوم چیست؟

۱-ارائه مدارک ثبت نام و ثبت مشخصات متقاضی در سیستم صدور گواهینامه
۲- مراجعه به پزشک و انجام معاینات جسمانی (فقط پزشکان ناجا)
۳- شرکت در جلسات تئوری آیین نامه و فنی (۸ جلسه )
۴- شرکت در جلسات مهارت عملی رانندگی ( ۱۲ جلسه )
۵- دریافت فرم گواهی مهارت
۶- صدور کاردکس
۷- شرکت در آزمونها

عکسی که برای ثبت‌‌نام ارایه می‌‌دهم چه شرایطی باید داشته باشد؟

• ۴×۳ تمام رخ، پشت زمینه سفید، با کیفیت، مغایر با عکس شناسنامه و بدون عینک طبی و جدید باشند.
• آقایان با پیراهن تیره بدون ریش فانتزی و کلاه و کراوات
• خانم‌‌ها با مقنعه مشکی با حجاب کامل و گردی صورت مشخص باشد (روسری یا مقنعه خانم‌‌ها روشن، رنگی و دارای نقش و نگار نباشد)

آموزشگاه رانندگی شاهین

نشانی: نشانی: تهران، خیابان ۱۷ شهریور، پایین تر از پل شهید محلاتی، پلاک ۹۱۷، ساختمان شاهین

تلفن: ۳۳۰۲۸۲۳۸ - ۳۳۷۲۸۳۰۱ (۰۲۱)

ایمیل: info@shahin-ds.com