زهرا ناصری

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

شروع فعالیت: یک‌‌شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۰

تحصيلات : ديپلم
نوع گواهينامه : پايه 2
نوع خودروي آموزشي : تيبا
شماره پلاك خودروي آموزشي : 10 ايران 814 ل 41
سابقه مربيگري : 2 سال
توضيحات : از سال 1399در زمينه آموزش رانندگي شروع به فعاليت نموده و سابقه آموزش در آموزشگاه هاي رانندگي هدف را دارند.

   

مشاهده سایر مربیان