عکس اولین گواهینامه رانندگی سال ۱۳۰۸

این گواهینامه روی کاغذی به قطع کاغذ A۳ است که در بالای آن با خط درشت نگاشته شده است کورس شوفری ایران و کمـی پایین تر با خط نازک تری عنوانی به نام تصدیق نامه روی آن درج شده است.

عکس اولین گواهینامه رانندگی سال ۱۳۰۸

این گواهینامه روی کاغذی به قطع کاغذ A۳ است که در بالای آن با خط درشت نگاشته شده است کورس شوفری ایران و کمـی پایین تر با خط نازک تری عنوانی به نام تصدیق نامه روی آن درج شده است.

شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۶:۳۷
این گواهینامه روی کاغذی به قطع کاغذ A3 است که در بالای آن با خط درشت نگاشته شده است کورس شوفری ایران و کمـی پایین تر با خط نازک تری عنوانی به نام تصدیق نامه روی آن درج شده است. این گواهینامه به دو زبان فارسی و انگلیسی به نام آقای سیف الله خان در 9 مرداد ماه 1308 صادر شده است . در تصدیق نامه قید شده است که فرد مذکور در 3 مرحله با نمره خوب موفق به دریافت گواهی نامه شده است.

عکس/

 

انتهای پیام


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...